บริการตรวจสอบการติดตั้งแก๊ส

  • ค่าบริการตรวจเช็คระบบแก๊ส(ไม่รับใบรับรองการติดตั้ง)                                                  ฟรี   ค่าแรง
  • ค่าบริการตรวจสอบการติดตั้ง พร้อมออกใบรับรองการติดตั้ง                                           1,000   บาท
  • ค่าบริการตรวจสอบการติดตั้ง พร้อมออกใบรับรองการติดตั้ง และใบรับรองวิศวะ             1,800   บาท 
  • ค่าบริการตรวจสอบถังแก๊ส และออกใบรับรองยืดอายุถัง                                                  2,500   บาท

หมายเหตุ  หากการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการติดตั้ง และใบรับรองวิศวะ และจำเป็นที่จะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ถูกต้องตามข้อกฏหมายที่กำหนด  จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน
Powered by MakeWebEasy.com